Zapraszam do gabinetu na regularne wizyty oraz w nagłych przypadkach.

Nowość wykonujemy zabiegi w sedacji wziewnej (gaz rozweselający).

Od teraz Twoja wizyta u dentysty to relaks nie stres.

Twój Lekarz Dentysta Dorota Łotoczko

Zapraszam Państwa do nowego gabinetu stomatologicznego. Gabinet został stworzony z myślą o komforcie i wygodzie odwiedzających go pacjentów. Nowoczesny wysokiej jakości specjalistyczny sprzęt stomatologiczny gwarantuje skuteczne i profesjonalne leczenie. Szeroki zakres oferowanych usług i indywidualne podejście do każdego pacjenta zapewni efektywną współpracę oraz bardzo dobre rezultaty leczenia.

Zapraszam do gabinetu na regularne wizyty oraz w nagłych przypadkach.

Indywidualna Praktyka Lekarska Lekarz Dentysta Dorota Łotoczko Mogilno

Certyfikat

Firma Przyjazna Internautom

Doro-Dent

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY w Indywidualna Praktyka Lekarska Lekarz Dentysta Dorota Łotoczko

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dorota Łotoczko z siedzibą przy ul. Ogrodowej 17 w Mogilnie.

W gabinecie lakrskim wyznaczono Inspektora ochrony danych osobowych i jest nim Tomasz Łotoczko z siedzibą przy ul. Ogrodowej 17 w Mogilnie.

Dane osobowe pacjentów są przetwarzane są w celu:

Wykonywania świadczeń medychnych, wystawiania faktur, regulowania płatności oraz drobnych spraw życia codziennego na podstawie przepisów prawa oraz w celu zawarcia umowy. Dane osobowe będą przetwarzane ( w tym przechowywane) przez: dokumentacja pełna 20 lat, klisza rtg 10 lat, skierowania, zlecenia 5 lat, dokuemntacja dzieci 22 lat, a faktury 5 lat lub do czasu zrealizowania umów po tym czasie dokumentacja zostaje zniszczona. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony Państwa danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

Informujemy, iż mają Państwo prawo do:

– dostępu do swoichh danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

– przenoszenia danych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego,

– pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych;

– uzyskania wyczerpującej informacji dot.:

– występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,

– celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;

– stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;

– ewentualnym źródle pozyskania danych;

– udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.